KESERUARCHITECTS

                               Műszaki leirás

   Az új múzeumépület észak-déli tengelyű, a Káptalan utca 4 nyugati épületével majdnem párhuzamos,5 szintes épület, alagsorral, földszinttel és három emelettel, összesen 6675 m2 (bruttó) padlófelülettel.Az alagsor (műtárgyraktár, gépészet) összesen 1500 m2-en, a +166 szinten fekszik.A földszint, 1400 m2-rel a +171 szinten, 6.5 m tiszta belmagassággal, egyrészt a Nagy Kiállitóteret,másrészt a múzeum előcsarnokát és kiszolgáló funkcióit tartalmazza (kávéház, shop, vizes blokk, stb).Az 5m x 5m, 5m x 10m és 10m x 10m-es termek a tér harmónikus modulációját segitik elő, egyben kinálvaa megfelelő faltereket a különböző méretű festményeknek, szobroknak.A főbejárat előtti tér, amit mi Múzeumtérnek hivunk,egy szinten van a parkolóból jövő gyalogosforgalommal. A Káptalan utcából érkező szállitmányok az épület bal-hátsó végén lévő átadó zsiliphezérkeznek. Ugyanez a Káptalan utcai bejárat fogadja a délről érkező gyalogosforgalmat. Az északigyalogosforgalom (Aradi vértanuk útja) aluljárón keresztül érkezik a Múzeumtérre a főbejárathoz.Az aluljáró megoldja a középkorú várfal által feladott problémát, kikerüli az áttöréssel járó esztétikai sebet,ami régészetileg is elfogadhatalan, és egyben könnyű bejárattal szolgál északrólaz új 300 fős szabadtériszinpadnak. Ez az aluljáró, ugyanúgy, mint a Káptalan utcai bejárat, kovácsolt vaskapuval van ellátva éstetszés szerint tartható nyitva vagy zárva (lásd a szemben lévő Schaar Múzeum bejáratát).Az észak-déli forgalmi tengelyen kivül van egy kelet-nyugati gyalogos tengely is, ami egy lezártüvegfolyosón keresztül összeköti a Káptalan utca 4 nyugati épületét az új múzeum előcsarnokával.A két épület közötti 90 cm-es szintkülönbséget a mozgáskorlátozottak által is használható lejtő hidalja át.A szabadtéri szinpad közvetlenül az új múzeum északi végén, mint egy amfiteátrum jelenik meg, ami kisebbkamaraegyüttesek, hangversenyek és filmvetitések produkcióit teszi lehetővé. Mozgáskorlátozottakszámára külön e célra gyártott lift áll rendelkezésre.Az első emelet egyrészt a Nagy kállitótér 4 m-es belmagasságú részét, másrészt a Modern MagyarKéptárat foglalja magába.A második emelet kizárólag a Modern Magyar Képtárat tartalmazza.A harmadik emelet az adminisztráció emelete, a restaurátorok emelete, itt van a 200 m2-es előadóterem ésa 10000 kötetes könyvtár is.Ez az utolsó szint természetes fényt kap kivülről, az ablaknyilásokon keresztül, és belülről, az üvegkupolánkeresztül, ami az egész épület közepét elárasztja természetes fénnyel a harmadik emelettől azelőcsarnokig. Ez a földszintig lecsurgó fény az első, második és harmadik emeleteken a középső, nyitott,balkonos tereket világitja meg. Ezek a terek a legalkalmasabbak a szobrok kiállitására.A természetes fény ilyen kihasználása nemcsak a kiállitás minőségét fokozza, hanem hosszútávon komolyenergiamegtakaritást is jelent.Szerkezetileg az épület vasbetonvázas, külső falai teherbirók, zsaluzott betonfalak. A belső teretoszlopokon nyugvó monolit vasbeton födémek hidalják át. A földszint előcsarnokának falai is betonfalak, apadlózat szintén polirozott beton. A Nagy Kiállitótér 6.5 m-es részlege a földszinten 5 x 5, 5 x 10 és 10 x 10m-es termekre választható le, gipszelt falakkal. A padlóburkolat keményfa parketta.A három emelet hasonlóan lesz befejezve, a középső tér és a nagylépcső kivételével, amik ugyancsakbetonból lesznek megformálva.Az épület külső falai, amint ezt már emlitettük, zsaluzott betonfalak. Szine szürke, ami a környezethez valóilleszkedést magától értetődően oldja meg. A Káptalan utca házainak szinei a sárgától az égetett sienánkeresztül a barnáig terjednek. A szürke, mint semleges nem-szin, ugyanakkor mégiscsak egy földszin,harmónikusan párosul ezekkel a felsorolt szinekkel. Végülis, ez a szürke szin ugyanakkor az épület méreteitis igyekszik csökkenteni. Ne felejtsük el, hogy egy 22.5 m magas épületről van szó!A hűtéshez és légkondicionáláshoz szükséges energiát a geotermál energia fogja nyújtani, a pótenergiát aa villamos hálózatból fogjuk venni. A geotermál energiát artézi kútak szolgáltatják. Az állandó hőmérsékletűvizet lehűtjük és az igy nyert hőmennyiséget meleg viz – levegő formájában visszaadjuk a környezetnek,(heat – pump elve). A lehűtött vizet egy másik csövön keresztül vissza kell vezetnünk a forráshoz. Az épületfűtése több ilyen kútpárral oldható meg, a kútpárak számát ide vonatkozó számitások fogják eldönteni.